Πιστοποιήσεις & Επίπεδα

Πιστοποιήσεις & Επίπεδα

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, τα επίπεδα γλωσσομάθειας που ισχύουν και για την ολλανδική γλώσσα, είναι:
1
Α1: Στοιχειώδης Γνώσης
2
Α2: Βασική γνώση
3
Β1: Μέτρια γνώση
4
Β2: Καλή γνώση
5
Γ1: Πολύ καλή γνώση
6
Γ2: Άριστη γνώση

Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιπέδων (Α1-Α2) θεωρείστε βασικός χρήσης της γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε σε απλά καθημερινά ολλανδικά και δώσετε πληροφορίες σχετικές με εσάς, το περιβάλλον σας, την καθημερινή σας ρουτίνα, τον τόπο που μένετε, την εργασία σας, καθώς και να ζητήσετε/δώσετε πληροφορίες για θέματα ανάγκης που προκύπτουν.  

Η κατάκτηση των δύο επόμενων επιπέδων (Β1-Β2) σας καθιστούν ανεξάρτητο χρήστη της ολλανδικής γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε, με μεγαλύτερη άνεση, διαλόγους στα ολλανδικά και να κατανοείτε κείμενα περισσότερο σύνθετα. Επίσης, σε αυτά τα επίπεδα είστε σε θέση εκφράζετε με μεγαλύτερη σαφήνεια τις σκέψεις και τις απόψεις σας σε ένα πιο διευρυμένο φάσμα θεμάτων. 

Τα δύο τελευταία επίπεδα (Γ1- Γ2) αναφέρονται στους ικανούς χρήστες της ολλανδικής γλώσσας. Σε αυτά, το επίπεδο κατανόησής σας είναι πολύ υψηλό καθότι μπορεί αντιληφθείτε σχεδόν ότι ακούτε και διαβάζετε στον επαγγελματικό, κοινωνικό ή ακαδημαϊκό χώρο που βρίσκεστε. Επίσης, με μεγάλη άνεση είστε σε θέση να παράγετε σύνθετο προφορικό και γραπτό λόγο.

Οι πιστοποιήσεις που υπάρχουν για την ολλανδική γλώσσα είναι αυτές που εκδίδονται από το Βέλγιο και αυτές που εκδίδονται από την Ολλανδία. 

Η πιστοποίηση της ολλανδικής γλώσσας η οποία εκδίδεται από το Βέλγιο μπορεί να εξετασθεί σε πολλές χώρες όπου υπάρχουν διάφορα εξεταστικά κέντρα. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Περιλαμβάνει 5 πιστοποιήσεις: μία στο επίπεδο Α2, μία στο επίπεδο Β1, δύο στο επίπεδο Β2 και μία στο επίπεδο C1.

Πιο αναλυτικά η εξέταση του επιπέδου Α2 έχει ως σκοπό να εξετάσει αν ο εξεταζόμενος μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε καθημερινές καταστάσεις.

Στο επίπεδο Β1 εξετάζεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να λειτουργεί και εντός πιο επίσημων καταστάσεων, π.χ. επαφή με μία υπηρεσία.

Στο επίπεδο Β2, όπου υπάρχουν 2 εξετάσεις εξετάζονται οι ικανότητες να αλληλεπιδρά κανείς στον εργασιακό χώρο (με έμφαση τα επαγγέλματα υγείας ή διοίκησης) ή στην άλλη εξέταση η ικανότητα να ανταποκριθεί κανείς στις απαιτήσεις σπουδών στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία.

Τέλος, η εξέταση σε επίπεδο C1 εξετάζει αν κάποιος μπορεί να λειτουργήσει επαγγελματικά σε υψηλό επίπεδο, με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης, δηλαδή αν είναι ικανός να διδάξει σε ένα πανεπιστήμιο.   

Η πιστοποίηση της ολλανδικής γλώσσας η οποία εκδίδεται από την Ολλανδία εξετάζεται μόνο εντός της Ολλανδίας και περιλαμβάνει 2 πιστοποιήσεις: μία στο επίπεδο Β1 και μία στο επίπεδο Β2. Η πρώτη εξέταση εξετάζει αν κάποιος έχει το γλωσσικό επίπεδο ώστε να σπουδάσει και να εργαστεί σε ένα μέσο επίπεδο, εννοώντας κυρίως με σπουδές τεχνική εκπαίδευση. Η δεύτερη εξέταση εξετάσει την ικανότητα κάποιου να σπουδάσει και να εργαστεί σε ένα υψηλό (πανεπιστημιακό) επίπεδο.