Πακέτα Μαθημάτων

Πακέτα Μαθημάτων

Τα μαθήματα Ολλανδικών γίνονται, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με τρεις διαφορετικούς τρόπους.:

01

ΤΡΟΠΟΣ

Συμμετοχή σε group (έως τεσσάρων ατόμων)

Κάθε Ιούλιο κοινοποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των ετήσιων μαθημάτων για όλα τα επίπεδα της Ολλανδικής γλώσσας. Το διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή σε group ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται. Η έναρξη τους υπολογίζεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.  Μείνετε συντονισμένοι!

Για τα άτομα που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε groups παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων, σε ώρες και μέρες που μπορούν. Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης καθότι αυτή ορίζεται από τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

02

ΤΡΟΠΟΣ

Παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων

03

ΤΡΟΠΟΣ

Συμμετοχή σε πακέτα θεματικών μαθημάτων

Για τα άτομα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στα ακόλουθα θεματικά πακέτα: Εργασία, Εκπαίδευση, Τουρισμός – Κοινωνική ζωή και Γραμματική ολλανδικής γλώσσας.